Strategie

Nasza definicja strategii to model rozwoju organizacji nakierowany na długoterminowe cele. Praktycznie każda decyzja ma charakter strategiczny, bo odnosi się do przyszłych celów, a w dzisiejszych czasach, niezależnie od branży, długoterminowy może okazać się dwuletni. Stosujemy różne narzędzia planowania, schematy decyzyjne, struktury. Zarządzanie strategiczne, aby było skuteczne, musi mieć 3 niezbędne komponenty: analizę strategiczną, decyzje strategiczne oraz wdrożenie strategii. Analiza Łańcucha Wartości jest jedną z metod analizy strategicznej, decyzje co do opcji strategicznych powinny być wcześniej wytypowane, ocenione i podjęte, a my zajmujemy się wsparciem podczas wdrożenia strategii. W obszarze wdrożenia strategii jest zarządzanie zmianą oraz planowanie zasobów. Nie ingerujemy w struktury decyzyjne.

Strategie

Zakres naszych usług strategicznych

Oferujemy szeroki zakres usług strategicznych. Pomagamy organizacjom opracować i wdrożyć strategie biznesowe. Nasze usługi obejmują analizę strategiczną wewnętrzną, podawanie i wyceny opcji strategicznych oraz wdrażaniem zmian. Pomagamy w ocenie skuteczności wdrożonych strategii i, jeśli to konieczne, w ich korekty. Naszym celem jest pomóc klientom osiągnąć sukces w ich działalności gospodarczej.

 

Doradztwo strategiczne – jak możemy pomóc?

Przygotowujemy studia wykonalności, wyceniamy spółki i przedsięwzięcia, realizujemy programy pilotażowe, aby sprawdzić adekwatność przyjętych założeń do opcji strategicznych. Angażujemy nasze kapitały poza głównym nurtem procesów gospodarczych naszych klientów, aby mogli minimalizować własne ryzyka podczas uruchamiania nowych działalności.