Systemy ISO, Compliance

Nasza firma specjalizuje się we wdrażaniu systemów zarządzania jakością ISO i usługach Compliance. Są to produkty, które pomagają firmom w monitorowaniu i usprawnianiu swoich procesów. Certyfikacja ISO nie jest dla nas celem samym w sobie, ale narzędziem do osiągnięcia wyższej jakości i efektywności. Wdrażamy zarządzanie procesowe oparte o monitoring parametrów jakościowych, co pozwala na lepsze przewidywanie i kontrolę procesów produkcyjnych. Nasze podejście do zarządzania jakością opiera się na zrozumieniu kontekstu organizacji, przywództwie, planowaniu, wsparciu, działaniach, ocenie dokonań, doskonaleniu oraz zarządzaniu procesowym.

Systemy ISO, Compliance

Systemy ISO – zarządzanie procesowe poprzez jakość

Nasza oferta obejmuje wsparcie w procesie wdrażania systemów ISO, począwszy od analizy obecnych procesów, przygotowanie procedur i instrukcji, aż do gotowości do certyfikacji. Wdrażamy systemy zarządzania jakością ISO 9001:2015, bezpieczeństwem i zdrowiem ISO 45001:2024 oraz odpadami ISO 14001:2015 w wersji 3-w-1. Nazywamy to metodą QESH, czyli Quality, Environment, Safety, Health.

 

Compliance – zgodność z prawem

W ramach Compliance pomagamy w spełnianiu wymogów formalno-prawnych oraz w zarządzaniu niepożądanymi zachowaniami pracowniczymi (mobbing, dyskryminacja). Nasze usługi związane z wymogami prawnymi (Prawo Pracy, Prawo Handlowe, Konstytucja RP) dają organizacjom możliwość skupienia się na swojej głównej działalności, mając pewność, że spełniają wszystkie wymogi prawne.