Model kompetencyjny

Kompetencje pracownika oznaczają jej/jego deklarowaną wiedzę, umiejętności jej użycia w organizacji i postawę gotowości jej wykorzystania. Jesteśmy autorami nowatorskiego Modelu kompetencyjnego zbudowanego, wdrożonego i opublikowanego w Przeglądzie Organizacji 1/2014. Zwykle dokonuje się podziału na kluczowe kompetencje, w modelu nazwaliśmy je kompetencje stanowiskowe, oraz kompetencje ogólnofirmowe. Model kompetencyjny służy ujednoliceniu kompetencje wśród pracowników. Przykładowo, mamy dział sprzedaży, w którym pracuje 4 pracowników o różnym stażu. Wdrożony model kompetencyjny wskaże nam luki w typowanych obszarach i zalecenia do przeprowadzania szkoleń/warsztatów niwelujących te dysproporcje.

Kompetencje

Zakres kompetencji, które pomagamy rozwijać

Nasza oferta obejmuje szeroki zakres kompetencji, które są kluczowe dla różnych sektorów i stanowisk. Pomagamy rozwijać umiejętności związane z zarządzaniem, sprzedażą, obsługą klienta, a także kompetencje techniczne i specjalistyczne. Wspieramy rozwój zdolności miękkich, takich jak komunikacja, praca zespołowa, zarządzanie czasem, które są niezbędne w każdym miejscu pracy. Dzięki naszym szkoleniom i warsztatom pracownicy mogą podnosić swoje kwalifikacje, a firmy zyskują wykwalifikowany i efektywny zespół.

 

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Rozwój kompetencje pracowników, szczególnie nowych, są niezbędne w każdej organizacji. Świadomość menadżerów o możliwości użycia modelu komptenego może stanowić podstawę do oceny pracy podwładnych, stanowić początek do zarządzania wiedzą i tworzeniem nowych umiejętności – zarządzanie know-how.