Zarządzanie Know-How

Zarządzanie know-how dotyczy praktycznych umiejętności, kompetencji do realizacji procesów gospodarczych w organizacji. Może to obejmować zarządzanie danymi, raportowanie, tworzenie zestawień, statystyk, ogłaszanie i wybór dostawców w ramach przetargów publicznych, badania rynkowe czy ocena potencjału rynkowe dla danej usługi, czy produktu. Know-how jest składową procesów podstawowych oraz pomocniczych w łańcuchu wartości organizacji. Know-how określamy jako wiedzę praktyczą, służącą do realizacji celów organizacji. Zatem wraz ze zmianami o charakterze strategicznym mogą pojawiać się potrzeby w zakresie tworzenia nowego know-how.

Zarządzanie Know-How

Nasza oferta usługowa w zakresie zarządzania know-how

Nasza oferta usługowa obejmuje kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania know-how. Pomagamy firmom w identyfikacji kluczowych obszarów wiedzy, tworzeniu strategii zarządzania wiedzą, implementacji systemów zarządzania wiedzą i szkoleniu pracowników. Nasze usługi są dedykowane do potrzeb klienta, co pozwala na maksymalizację korzyści z zarządzania know-how.

 

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Zarządzanie know-how w naszym wydaniu przynosi wiele korzyści. Pomaga to organizacji maksymalizować efektywność posiadanej wiedzy, mogą sprawniej reagować na zmiany na rynku i szybciej wprowadzać innowacje. Dzięki umiejętności tworzenia know-how, organizacja poprawia współpracę wewnątrz organizacji, co wpływa na kulturę organizacyjną i sprawczość pracowników.