Systemy ERP, CRM 

Systemy IT do zarządzania kapitałami w organizacji są dziś niezwykle ważne. Systemy do rachunkowości, logistyki, produkcji, zarządzania relacjami z klientami są niezbędnym minimum. Dziś dołączają do nich nowe systemy kategorii Machine Learning, analiz statystycznych (R Studio), czy sztuczna inteligencja AI. Cyfryzacja procesów i sztuczna inteligencja może odciążyć organizacje o niewielkich rozmiarach w realizacji żmudnych, niskoproduktywnych zadaniach. Ręcznych operacji, sprawdzeń, analizy wielokryterialnej ofert z różnych branż nie jest łatwo nauczyć jakieś oprogramowanie. Człowiek, dzięki swojej zdolności do abstrakcyjnego myślenia, ciągle jest sprawniejszy przy bardziej skomplikowanych operacjach decyzyjnych. Dlatego też wdrażamy nowoczesne rozwiązania IT, ale jedynie te, które są dostępne w trybie open-source.

Systemy ERP, CRM 

Systemy ERP: optymalne zarządzania kapitałami

Współpracujemy z wdrożonymi już systemami ERP u klientów, aby wskazywać potrzeby wdrożenia dodatkowych komponentów/modułów, bądź przygotować we wskazanym narzędziu IT, odpowiednie raporty/zestawienia. Dzięki temu możemy zbierać wymagane informacje o procesach i zająć się optymalizacją kapitałów. Nie wystarczająca integracja pionów/działów przekłada się na braki konfiguracji i nieefektywność w pracy. Dostarczenie rozwiązania poprawiające efektywność kapitałów naszych klientów.

 

BPMS i Workflow

Czasami w rozbudowanych organizacjach wystarczy przeprowadzić siłami wewnętrznymi analizę procesową, wyznaczyć właścicieli procesów i wdrożyć System Zarządzania Procesami Gospodarczymi (ang. Business Process Management System). Jest to nieco bardziej rozbudowany system klasy Worflow, czyli normalizujący przepływ pracy (dokumenty, zadania) w czasie. Z narzędzi klasy BPMS można raportować zmienność czasów dla poszczególnych czynności, kapitały, role uczestników obiegu pracy itp. W szpitalach, urzędach, w jednostkach samorządu terytorialnego, tak właśnie realizowane są procesy gospodarcze. Poprze sprawy i zadania do wykonania.