Zdrowie w pracy

Dbamy o zdrowie w pracy. Czy robimy odpowiednio często przerwy od pracy na komputerze? Jak sprawdzamy relacje psychospołeczne w zespołach pracowniczych? Warunki pracy odpowiadają za nasz stan fizyczny i psychiczny pracowników w pracy. Promocja zdrowia pracy przyczynia się do zwiększenia produktywności, poprawia morale i zmniejszenia nieplanowane absencje.

Budynki

Nasza odpowiedź

Zdrowie w pracy można poprawić na wiele sposobów. Oferujemy kompleksowe usługi związane  z higieną w pracy. Zapewnienie właściwych warunków zdrowotnych pracowników w celu zapewnienia stałość personelu w ‘sezonie grypowym’ stanowi naszą szczególną troskę. Przywiązujemy ogromną wagę do łagodnych i skutecznych produktów do higieny pracy. Stosujemy produkty firmy GOJO Industries z markami GOJO, PURELL, PREVEN’S Paris. Jedna z podstawowych reguł mówi, że pracownik powinien wymyć ręce co najmniej 3 razy na jedną zmianę. Aby zasady niezmiennie działały przez cały rok, wdrażamy system ISO 45001:2024, będący uzupełnieniem do części bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o warunki psychospołeczne, badania wykazały, że w zakładach, gdzie przestrzegane są regulaminy i prawo pracy, pracownicy czują się lepiej psychicznie. Podobnie, otwarta komunikacja podczas konfliktów jest jednym z elementów uzdrawiających atmosferę w pracy.

 

Korzyści dla pracowników i pracodawców

Produkty i metodyka ich wdrożenia pozwala na obniżenie nieplanowanych absencji chorobowych o 20% (w biurach). Wymagane jest wdrożenie procedur, szkolenia, skuteczne produkty oraz sprawna i niezawodna logistyka. Do podstawowych korzyści wdrażania promocji zdrowia w organizacji można zaliczyć zwiększoną dostępność pracowników, lepsze kontakty między pracownikami, sprawniejsze działania zespołów oraz przyjazną atmosferę.