Łańcuch wartości

Łańcuch wartości jest koncepcją obejmującą wszystkie działania organizacji. Zgodnie z modelem M. Portera, zajmujemy się procesami wspierającymi, bacznie przyglądając się procesom głównym. Nasze usługi są specyficznym rodzajem procesu wspierającego, który oprawia skuteczność procesów podstawowych. Wraz z klientem poszukujemy w organizacji takich elementów w łańcuchu wartości, dla których odbiorcy pozyskują od niego produkty czy usługi.

Łańcuch wartości

Zakres naszych usług w ramach łańcucha wartości

Zwykle podchodzimy do elementów łańcucha wartości od strony procesów pomocniczych. O ile łańcuch procesów podstawowych jest dobrze rozumiany i intuicyjnie związany z kosztami zakupu, tak w przypadku procesów pomocniczych: marketing, komunikacja, HR, Compliance, szkolenia, nie dokonuje się przeglądu wpływu tych procesów na końcową wartość produktów lub usług.
Analiza Łańcucha Wartości wskazuje, który jego element warto doinwestować.

 

Zalety korzystania z naszych usług w ramach łańcucha wartości

Sprawdzona w praktyce metoda i wdrożona u klienta daje sposobność do trwałego, cyklicznego jej stosowania do analizy strategicznej organizacji. Taki program realizowany jest w perspektywie kilku miesięcy, a wystarczy go poprowadzić co dwa lata.